Kateter za dugotrajnu hemodijalizu

Kateter za dugotrajnu hemodijalizu